Wiadomość

Komunikaty alarmów zapamiętywane są w parametrze r2110 pod ich numerem kodowym
(np. A0503 = 503) i można je stamtąd odczytać.

A0501 Wartość graniczna prądu
Przyczyna
> Moc silnika (P0307) nie odpowiada mocy falownika (P0206)
> Zbyt długie kable silnikowe
> Doziemienie
Diagnoza i usuwanie
Sprawdzić następujące punkty:
> Czy moc silnika (P0307) odpowiada mocy przekształtnika (P0206)?
> Czy zachowane są wartości graniczne długości kabli?
> Czy występuje zwarcie lub doziemienie w kablach silnikowych lub w silniku?
> Czy parametry silnika odpowiadają zastosowanemu silnikowi?
> Czy wartość rezystancji stojana (P0350) jest prawidłowa?
> Czy silnik jest przeciążony lub zablokowany wirnik?
> Zwiększyć czas przyspieszania (P1120)
> Zmniejszyć forsowanie (P1311 & P1312)

A0502 Górna wartość graniczna napięcia
Przyczyna
> Osiągnięto górną wartość graniczną napięcia
> Alarm może się ukazać podczas rampy hamowania, gdy wyłączony jest regulator napięcia w obwodzie pośrednim DC (P1240 = 0)
> Zbyt krótki czas hamowania (P1121)
Diagnoza i usuwanie
Sprawdzić następujące punkty:
> Czy napięcie zasilania (P0210) leży w dopuszczalnym zakresie?
> Czy włączony jest regulator napięcia obwodu pośredniego Udc (P1240) i poprawnie sparametryzowany?
> Czy czas hamowania (P1121) odpowiada momentowi obciążenia?

A0503 Dolna wartość graniczna napięcia
Przyczyna
> Awaria zasilania
> Napięcie zasilania (P0210) i następnie również napięcie obwodu pośredniego (r0026) poniżej zdefiniowanej wartości granicznej (P2172)
Diagnoza i usuwanie
Sprawdzić następujące punkty:
> Czy napięcie zasilania (P0210) leży w dopuszczalnym zakresie?
> Czy nie ma chwilowych zaników napięcia zasilania?

A0504 Przegrzanie przekształtnika
Przyczyna
Przekroczono próg alarmowy temperatury radiatora chłodzącego przekształtnika (P0614); prowadzi to do redukcji częstotliwości pulsowania i/lub częstotliwości wyjściowej (zależnie od ustawienia w parametrze P0610).
Diagnoza i usuwanie
Sprawdzić następujące punkty:
> Czy obciążenie i cykl obciążenia leży w dopuszczalnym zakresie?
> Czy wentylator obraca się, gdy przekształtnik pracuje?
> Czy częstotliwość pulsowania (P1800) ma wartość fabryczną? W razie potrzeby przywrócić
> Czy temperatura otoczenia leży w dopuszczalnym zakresie?

A0505 Całka cieplna I 2t przekształtnika
Przyczyna
Przekroczono granicę alarmu (P0294), częstotliwość wyjściowa i/lub częstotliwość pulsowania zostaną zredukowane w przypadku, gdy ustawiono P0610 = 1.
Diagnoza i usuwanie
Sprawdzić następujące punkty:
1. Czy obciążenie i cykl obciążenia leży w dopuszczalnym zakresie?
2. Czy moc silnika (P0307) odpowiada mocy przekształtnika (P0206)?

A0506 Cykl obciążenia przekształtnika
Przyczyna
Temperatura radiatora chłodzącego i temperatura modelu złącza leżą poza dopuszczalnymi zakresami.
Diagnoza i usuwanie
Sprawdzić następujące punkty:
1. Czy obciążenie i cykl obciążenia leży w dopuszczalnym zakresie?

A0511 Całka cieplna I2t silnika
Przyczyna
> Silnik j est przeciążony
> Zbyt wysoki cykl obciążenia
Diagnoza i usuwanie
Niezależnie od rodzaju kontroli temperatury sprawdzić:
1. Zmniejszyć forsowanie napięcia (P1310, P1311, P1312)
2. Czy parametr temperaturowej stałej czasowej silnika (P0611) jest właściwie ustawiony?
3. Sprawdzić parametr alarmu całki cieplnej silnika (P0614)
4. Czy silnik pracował przez dłuższy czas przy niskich prędkościach?

A0541 Aktywna identyfikacja danych silnika
Przyczyna
Została wybrana lub właśnie jest wykonywana identyfikacja danych silnika (P1910).

A0600 Utrata danych RTOS
Przyczyna
Błąd programowy

A0700 Alarm 1 modułu komunikacji (CB)
Przyczyna
Specyficzny alarm modułu komunikacji
Diagnoza i usuwanie
Patrz podręcznik modułu komunikacji

A0701 Alarm 2 modułu komunikacji (CB)
Przyczyna
Specyficzny alarm modułu komunikacji
Diagnoza i usuwanie
Patrz podręcznik modułu komunikacji

A0702 Alarm 3 modułu komunikacji (CB)
Przyczyna
Specyficzny alarm modułu komunikacji
Diagnoza i usuwanie
Patrz podręcznik modułu komunikacji

A0703 Alarm 4 modułu komunikacji (CB)
Przyczyna
Specyficzny alarm modułu komunikacji
Diagnoza i usuwanie
Patrz podręcznik modułu komunikacji

A0704 Alarm 5 modułu komunikacji (CB)
Przyczyna
Specyficzny alarm modułu komunikacji
Diagnoza i usuwanie
Patrz podręcznik modułu komunikacji

A0705 Alarm 6 modułu komunikacji (CB)
Przyczyna
Specyficzny alarm modułu komunikacji
Diagnoza i usuwanie
Patrz podręcznik modułu komunikacji

A0706 Alarm 7 modułu komunikacji (CB)
Przyczyna
Specyficzny alarm modułu komunikacji
Diagnoza i usuwanie
Patrz podręcznik modułu komunikacji

A0707 Alarm 8 modułu komunikacji (CB)
Przyczyna
Specyficzny alarm modułu komunikacji
Diagnoza i usuwanie
Patrz podręcznik modułu komunikacji

A0708 Alarm 9 modułu komunikacji (CB)
Przyczyna
Specyficzny alarm modułu komunikacji
Diagnoza i usuwanie
Patrz podręcznik modułu komunikacji

A0709 Alarm 10 modułu komunikacji (CB)
Przyczyna
Specyficzny alarm modułu komunikacji
Diagnoza i usuwanie
Patrz podręcznik modułu komunikacji

A0710 Błąd komunikacji CB
Przyczyna
Utrata komunikacji z CB (moduł komunikacji)
Diagnoza i usuwanie
Sprawdzić moduł sprzęt komunikacji

A0711 Błąd konfiguracji modułu komunikacji (CB)
Przyczyna
Moduł komunikacji (CB) zgłasza błąd konfiguracji
Diagnoza i usuwanie
Sprawdzić parametry modułu komunikacji

A0910 Wyłączony regulator Udc-max
Przyczyna
Regulator Udc max został dezaktywowany, ponieważ nie był w stanie utrzymać napięcia obwodu pośredniego (r0026) wewnątrz wartości granicznych (P2172)
> Występuje, gdy napięcie zasilania (P0210) jest permanentnie za wysokie
> Występuje, gdy silnik jest napędzany przez aktywne obciążenie, które powoduje przejście silnika do pracy regeneratywnej
> Występuje podczas rampy hamowania przy bardzo wysokich momentach obciążenia
Diagnoza i usuwanie
Sprawdzić następujące punkty:
> Czy napięcie zasilania (P0756) leży w dopuszczalnym zakresie?
> Czy cykl obciążenia i wielkość obciążenia leżą w dopuszczalnych granicach?

A0911 Aktywny regulator Udc-max
Przyczyna
Regulator Udc max jest aktywny; czasy rampy hamowania będą automatycznie wydłużane, aby utrzymać napięcie obwodu pośredniego (r0026) wewnątrz wartości granicznej (P2172).
Diagnoza i usuwanie
Sprawdzić następujące punkty:
> Parametr napięcia wejściowego przekształtnika
> Czy czasy hamowania nie są zbyt krótkie?

A0920 Niewłaściwie ustawione parametry przetwornika ADC
Przyczyna
Parametry przetwornika analogowo-cyfrowego ADC nie powinny być ustawione na jednakowe wartości, ponieważ prowadziłoby to do nielogicznych rezultatów. Wart. błędu
= 0: Identyczne ustawienia parametrów dla wyjścia
= 1: Identyczne ustawienia parametrów dla wejścia
= 2: Ustawienia parametrów dla wyjścia nie odpowiadają typowi przetwornika ADC

A0921 Niewłaściwie ustawione parametry przetwornika DAC
Przyczyna
Parametry przetwornika cyfrowo-analogowego DAC nie powinny być ustawione na jednakowe wartości, ponieważ prowadziłoby to do nielogicznych rezultatów. Wart. błędu
= 0: Identyczne ustawienia parametrów dla wyjścia
= 1: Identyczne ustawienia parametrów dla wejścia
= 2: Ustawienia parametrów dla wyjścia nie odpowiadają typowi przetwornika DAC

A0922 Brak obciążenia na przekształtniku
Przyczyna
Brak obciążenia przekształtnika.
Niektóre funkcje mogą przebiegać inaczej niż w normalnych warunkach obciążenia.
Diagnoza i usuwanie
Sprawdzić następujące punkty:
> Czy obciążenie jest przyłączone do przekształtnika?
> Czy parametry silnika odpowiadają przyłączonemu silnikowi?
W następstwie niektóre funkcje mogą działać inaczej niż w normalnym stanie obciążenia.

A0923 Zażądano zarówno JOG w lewo, jak również JOG w prawo
Przyczyna
Zażądano zarówno JOG w lewo i JOG w prawo (P1055/P1056). Powoduje to zamrożenie aktualnej wartości częstotliwości wyjściowej zadajnika rozruchu.
Diagnoza i usuwanie
Zapewnić aby oba sygnały nie pojawiały się jednocześnie.

serwis branżowy falowniki siemens.pl | kontakt z nami | WebSystem | tel. 048 383.01.44