Wiadomość

Akcesoria niezależne od urządzenia

> Podstawowy panel operatorski (BOP)
> Zaawansowany panel operatorski (AOP)
> Moduł komunikacyjny PROFIBUS, DeviceNet, CanOpen
> Zestaw połączeniowy PC-Przekształtnik
> Zestaw połączeniowy PC-AOP
> Zestaw do montażu panela BOP/AOP na drzwiach dla jednego przekształtnika
> Zestaw do montażu panela AOP na drzwiach dla wielu przekształtników (USS)
> Programy uruchomieniowe STARTER i DriveMonitor

Akcesoria zależne od urządzenia

> Filtr EMC klasy A
> Filtr EMC klasy B
> Dodatkowy filtr EMC klasy B
> Filtr klasy B z niskimi prądami upływu
> Sieciowy dławik komutacyjny

Celem stosowania dławika sieciowego jest zmniejszenie wpływu oddziaływania przekształtnika na sieć zasilaj ącą - zmniejszenie zawartości harmonicznych prądu. Dławiki sieciowe muszą być stosowane w przypadku pracy z siecią słabą (moc zwarciowa sieci uK > 1%). W przypadku zasilania dwóch lub większej ilości przekształtników częstotliwości z jednego punktu przyłączeniowego sieci, stosowanie dławików sieciowych jest również wymagane.

> Dławik wyjściowy

Dławik wyjściowy (silnikowy) zmniejsza stromość narastania zbocza napięcia wyjściowego. Ogranicza również wartość prądów pojemnościowych wynikających z ładowania i rozładowywania pojemności kabla silnikowego stanowiących dodatkowe obciążenie dla modułu mocy w przypadku zastosowania długich (> 50m dla kabli ekranowanych) połączeń kablowych.

> Płyta przyłączeniowa ekranów

serwis branżowy falowniki siemens.pl | kontakt z nami | WebSystem | tel. 048 383.01.44